ONS DOEL

 

Stichting Likoni Onderneemt focust zicht op een aantal uitgangspunten welke ervoor zorgen dat het Destiny Children’s Center zich zo goed mogelijk blijft ontwikkelen.

 
 

1. Onderwijs

Basisonderwijs

Het belangrijkste onderdeel van het Destiny Children's Center is de Destiny Visionary School, waar op dit moment meer dan 300 kinderen dagelijks onderwijs krijgen. Sinds enkele jaren is de school een erkende Keniaanse basisschool en daar zijn we erg trots op! De kinderen krijgen een volledig basisschoolprogramma, in relatief kleine groepen, onder leiding van opgeleide docenten met passie voor kinderen en onderwijs. Om naast de cognitieve kwaliteiten ook andere competenties van de kinderen te ontwikkelen, wordt op de Destiny Visionary School  ook sport, spel en drama aangeboden.

Anders dan veel andere scholen in Kenia, kunnen vooral ook kinderen waarvan de ouders of verzorgers geen of weinig geld hebben naar de school gaan. Dit, omdat het schoolgeld relatief laag is en omdat er in de meest schrijnende gevallen gebruik kan worden gemaakt van een beurs. Na het basisonderwijs hebben de kinderen een erkend diploma dat toegang geeft tot de betere banen of tot vervolgonderwijs.

 

 

Vervolgonderwijs

Na het krijgen van het basisschooldiploma willen veel van de kinderen heel graag doorleren op de middelbare school, elders in Mombasa. Dat is voor de meesten van hen echter niet te betalen en slechts een enkeling krijgt een beurs die het schoolgeld en bijkomende kosten van middelbaar onderwijs (boeken, buskaartje, schooluniform etc.) vergoedt. Daarom wil stichting Likoni Onderneemt samen met de Destiny Visionary School zelf onderwijsbeursen kunnen geven aan gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Op dit moment kunnen daardoor zeven leerlingen doorleren op de middelbare school. In de toekomst hopen we dit aantal uit te breiden.

Volwassenenonderwijs

In 2012 is gestart met het aanbieden van basiseducatie voor volwassenen. In dit volwassenenonderwijs worden ouders/verzorgers ondersteund bij de opvoeding van hun kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld lessen over hygiëne, maar ook lessen waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen door schrijf- en rekenlessen en lessen die hen helpen zelf een bedrijfje op te zetten, waardoor ze beter in staat zijn hun gezin te onderhouden.

 

2. Werk

Op de school werken een tiental docenten, een permanente tuinman en een kok. Al deze medewerkers zijn locals die door het bestaan van het Destiny Children's Center zichzelf en hun gezin kunnen onderhouden. Daarnaast probeert het Destiny Children's Center door volwasseneneducatie ook zoveel mogelijk de ouders/verzorgers en de familie van de kinderen te ondersteunen. De betrokkenheid, maar zeker ook de werkgelegenheid van ouders/verzorgers wordt bevorderd omdat zij zoveel mogelijk worden  ingeschakeld bij de totstandkoming van nieuwe gebouwen.

 

3. Gezondheid

In Kenia zijn gezondheidszorg en hygiëne belangrijke thema's. Daarom is daar veel aandacht voor bij het Destiny Children's Center. Een nieuw, voor Keniaanse begrippen luxe, toiletgebouw is gerealiseerd, waardoor de kinderen en de medewerkers hygiënisch naar het toilet kunnen. De kinderen hebben in dat kader ook ‘toiletles’ gehad, omdat zij van huis uit geen toilet, maar slechts een gat in de grond gewend zijn. Naast toiletten, zijn er in het gebouw douches en wastafels. Het schoonhouden van het toiletgebouw wordt gedaan door de kinderen uit de hoogste groepen.

Daarnaast wordt er bij zowel ouders/verzorgers als kinderen veel voorlichting gegeven over gezondheid, hygiëne en ziektes zoals HIV/AIDS. Deze problematiek wordt vaak door middel van dans en toneel bij de kinderen onder de aandacht gebracht.

4. Voeding

In Likoni is het voor de armste kinderen helaas niet vanzelfsprekend dat zij voldoende te eten krijgen. Daarom werd in 2009 een keuken gebouwd. Elke dag wordt daar voor de kinderen die dat nodig hebben een maaltijd bereid. Op het terrein van het Destiny Children's Center is ook een groentetuin en bijbehorende kas gerealiseerd, dat wat wordt verbouwd kan door de kinderen gegeten worden en bovendien leren de kinderen in de kas over het verbouwen van groente. Drinkwater is er voor alle kinderen voldoende dankzij de waterput die ook op het terrein is. Ook dit is voor de meeste kinderen in Likoni een grote luxe.

Donec Consectetur Odio eget porta varius, orci mauris viverra ante sit amet ut nisl.