Vanuit welke visie werkt Stichting Likoni Onderneemt?

 
 
 

Wereldburgerschap

 

Stichting Likoni Onderneemt (SLO) wordt bestuurd door een groep overwegend jonge mensen die geloven dat een betere wereld bij jezelf begint en dat iedereen een bijdrage kan leveren aan een betere toekomst. Door het nemen van verantwoordelijkheid als wereldburger kun je, door iets kleins te doen vanuit Nederland, zoals het doneren van geld, het organiseren van een sponsoractiviteit of je als vrijwilliger inzetten, iets groots bereiken aan de andere kant van de wereld. Daarom is het nu in Likoni mogelijk dat 300 kinderen elke dag naar de Destiny Visionary School gaan: dankzij financiële steun van onze donateurs in Nederland krijgen niet alleen de kinderen die naar school gaan, maar ook hun ouders, de onderwijzers en iedereen die betrokken is bij de school een kans op een beter leven en betere levensomstandigheden. 

 

 

Elk kind telt

 

Het bestuur van SLO vind dat elk kind een kans verdient op een betere toekomst. Door de moeilijke politieke en maatschappelijke situatie is er in Likoni veel geweld, onzekerheid en armoede. Er is weinig kans op verbeterde omstandigheden en de meeste kinderen in Likoni groeien op in een situatie waar zij eigenlijk geen kind kunnen zijn. Een uitzicht op een betere toekomst mist. Om wel een kans te hebben op werk -en dus op een betere toekomst- hebben de kinderen een (basis)opleiding nodig in een veilige omgeving, waar bovendien ruimte en tijd is om te spelen. Stichting Likoni Onderneemt steunt daarom het Destiny Children’s Center en de Destiny Visionary School. Onze bijdrage als kleinschalige stichting in Nederland aan de gemeenschap in Likoni is geen druppel op een gloeiende plaat, maar een waardevolle bijdrage aan het leven van 300 kinderen en hun gezinnen.

 

 

Samenwerking

 

SLO wil met het bestuur van het Destiny Children's Center op voet van gelijkheid samenwerken. Daarom ligt het initiatief voor verbeteringen van de school bij de inwoners van Likoni. Zo was het pas gerealiseerde bibliotheekgebouw een lang gekoesterde wens van de onderwijzers en bestuursleden van de Destiny Visionary School. Door geen veranderingen op te leggen vanuit Nederland, maar vragen en ideeën uit Likoni te beantwoorden, ontwikkelt de school zich op de manier die en op het tempo dat passend is voor mensen die direct betrokken zijn bij de school.