Ons doel

Stichting Likoni Onderneemt (SLO)  is opgericht om zoveel mogelijk kinderen van de wijk Likoni in Mombasa, Kenia, de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen. Op die manier kunnen zij na de basisschool een betere baan krijgen dan zij zouden krijgen zonder opleiding, of zelfs doorleren in vervolgonderwijs. Basisonderwijs geeft deze kinderen een vliegende start.

 
 
 

Vanuit Nederland kunnen wij de kinderen in Likoni de kans geven te leren dankzij giften van onze donateurs, bijdragen van diverse Nederlandse fondsen en dankzij de inzet van vrijwilligers, zoals het bestuur van de stichting. Op deze manier ondersteunen we het Destiny Children's Center. Belangrijk onderdeel van dit centrum is de Destiny Visionary School, een erkende basisschool waar meer dan 300 kinderen elke dag naar school gaan. Om zo veel mogelijk kinderen naar de school te kunnen laten gaan, is het schoolgeld voor Keniaanse begrippen laag en kunnen de armste kinderen soms naar de school dankzij een beurs. 

Sinds de oprichting van de school door de samenwerking van Frank Hagelstein (voorzittter SLO) en Mama Ken is gebleken dat de school een groot positief effect heeft op de hele wijk. Ook de verdere ontwikkeling van de wijk is daarom nu één van de doelen van SLO. Zo gaan de kinderen, in plaats van op straat te zwerven, naar school; zijn de docenten lokale mensen die door te werken op de school in staat zijn hun gezin te onderhouden en wordt ook aan de ouders van de kinderen (volwassenen-)onderwijs aangeboden, zodat zij bijvoorbeeld een bedrijfje kunnen beginnen om inkomsten te krijgen. Bovendien wordt dit jaar een bibliotheek/kenniscentrum gerealiseerd op het terrein van het Destiny Children's Center, waar alle inwoners van de wijk gebruik van kunnen maken, zodat kennis kan worden uitgewisseld. Uiteraard worden voor de bouw en voor het onderhoud van alle gebouwen lokale klusjesmannen ingeschakeld, die op die manier in hun onderhoud voorzien.