DOELSTELLING SLO

Wij zijn een kleine Nederlandse stichting die door directe en persoonlijke betrokkenheid de inwoners van een arme wijk in Kenia ondersteunt door het faciliteren van onderwijs, kennisoverdracht en werkgelegenheid. Daartoe geeft stichting Likoni Onderneemt financiële ondersteuning aan het Destiny Children's Center, waarvan de Destiny Visionary School (DVS) een belangrijk onderdeel is.


RESULTATEN NEDERLAND

Het bestuur bestaat uit: Frank Hagelstein, voorzitter | Petra Peters, secretaris en portefeuille onderwijs | Margreet Mandersloot, penningmeester |  Bernd van Hardeveld, financiën en donateurs | Hedwig van Rossum, communicatie en zichtbaarheid.

  • Nieuwe website (2018)

  • Activiteiten door de Goede Reede

  • Samenwerking Wilde Ganzen

  • Nieuw meerjarig strategisch plan

 

RESULTATEN LIKONI

AMBITIE 2019

UITDAGINGEN EN OPLOSSINGEN
In Likoni begon het schooljaar met een aantal uitdagingen:

  • Personele veranderingen: in het begin van 2018 verliet de hoofdmeester en een flink aantal stafleden de school, om verschillende redenen. Kort daarop is er een nieuwe hoofdmeester aangesteld en een nieuw team van leerkrachten gevormd. Met veel toewijding heeft dit nieuwe team ervoor gezorgd dat er aan het einde van het jaar goede resultaten waren behaald.

  • Een nieuw curriculum: door een nieuwe eis van de overheid werd een nieuw curriculum verplicht. Het nieuwe curriculum biedt een meer evenwichtige beoordeling. Er wordt bij de beoordeling van leerlingen niet alleen gekeken naar hun cognitieve prestaties maar tevens naar hun individuele talenten op het gebied van sport en andere buitenschoolse activiteiten. Deze nieuwe manier van lesgeven en beoordeling vergde een grote aanpassing. Ondanks deze grote veranderingen heeft de school een goed jaar gedraaid. (meer informatie over het nieuwe curriculum is HIER te vinden)

  • Registratie van leerlingen: een andere grote verandering was de nieuwe eis van de overheid dat alle leerlingen geregistreerd moesten worden in een nationale onderwijs databank. Hiermee krijgen alle leerlingen een uniek identificatie nummer waarmee de overheid hun schoolloopbaan kan volgen. Een lastige opgave aangezien het merendeel van de Keniaanse kinderen geen officieel geboortebewijs hebben. Alle kinderen zijn inmiddels geregistreerd.

EXAMENS
De examen resultaten van de leerlingen van de hoogste klas waren dit jaar gemiddeld hoger dan het jaar ervoor. In 2017 werd een gemiddelde score behaald van 241.84 en in 2018 behaalde de leerlingen gemiddeld 243.61. Een knappe prestatie want de leerlingen begonnen minder sterk aan het jaar en heeft de verwachtingen overtroffen.

OVERIGE ACTIVITEITEN
Gedurende het jaar zijn meerdere sportdagen georganiseerd. Vanuit de school zelf maar ook met andere scholen. De leerlingen hebben hierbij goed gepresteerd. Ook is er een open dag georganiseerd waarop veel ouders de school hebben bezocht.

NIEUW STRATEGISCH PLAN
Door het bestuur in Likoni is een nieuw strategische plan voor de jaren 2018-2023 geschreven. Hierin is onder andere een nieuwe missie geformuleerd:


Our new mission now is to transition from a formal kindergarten and Primary school, into a self-sustainable Community Empowerment Centre, which apart from running the normal schooling activities, shall also run a community Library, a sportsprogram, a music program, an art program and spiritual programs for different age groups based on the school calendar”.


As we step into 2019 we step in with the realization that we need to re- strategize our approach to the work of impacting the community so that we can continue to pursue our vision of being a force of positive change in the community while at the same time be compatible with the changing regulatory environment.
— Kenneth Ngombe