Financiën 2018


Inkomsten

Uitgaven

  • SLO ontving in 2018 11.568 euro aan vaste donaties. Er zijn 65 donateurs die structureel aan SLO verbonden zijn.

  • SLO ontving in 2018 voor 2.265 euro aan incidentele donaties.

  • De Goede Reede heeft middels diverse acties een bedrag van 3.912 euro opgehaald voor SLO.

  • Wij zijn alle donateurs en de Goede Reede zeer dankbaar voor hun bijdrage!

  • In 2018 besteedde SLO 98.2% van haar inkomsten uit aan haar doelstelling. De grootste uitgave was de bijdrage aan de school in Likoni. Elke kwartaal betalen wij een deel van de kosten voor salarissen, schoolboeken, eten, vergunningen, verzekeringen etc. In 2018 ging het om 16.877 euro.

  • 7 leerlingen hebben in 2018 een beurs ontvangen van SLO. De leerlingen konden hierdoor onderwijs volgen op een middelbare school. De kosten waren 758 euro.

  • De kosten van 218 euro van SLO bestaan uit bankkosten die gemaakt worden vanwege buitenlandse transacties. Andere kosten die zijn gemaakt worden door SLO worden door de bestuursleden betaald.


De balans per 31 december 2018 en de jaarrekening 2018 geven inzicht in de financiële situatie van SLO.


DSC_0622 (2).JPG

342

Het resultaat van SLO in 2018